Algemene Voorwaarden

1. De boekingsvoorwaarden als hieronder beschreven zijn van toepassing op alle boekingen  aangegaan met Voetbalticketsonline.nl gevestigd te Twello. E-mail info@voetbalticketsonline.nl. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Voetbalticketsonline.nl fungeert als tussenpersoon en zal voor u de benodigde reserveringen uitvoeren m.b.t. toegangsbewijs voor de betreffende wedstrijd. Er is sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen inclusief de verzend- en servicekosten.

3. Voetbalticketsonline.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het, op welke wijze dan ook, niet kunnen bijwonen of doorgaan van de geboekte wedstrijd.

4. Met het invullen van het boekingsformulier verplicht u zich niet tot het boeken van tickets. Zodra er een betaling heeft plaatsgevonden is de boeking bindend. Uw gereserveerde zitplaats tijdens de wedstrijd is gesitueerd tussen het thuispubliek, en het is dan ook uitdrukkelijk verboden om club kleuren van de tegenstander te dragen.

5. Zitplaatsen in het stadion zijn altijd minimaal twee aan twee. Indien hier niet aan kan worden voldaan zal vooraf contact met u worden opgenomen alvorens de boeking wordt doorgevoerd/bevestigd.

6. Voetbalticketsonline.nl werkt te allen tijde op basis van beschikbaarheid. Houdt u er rekening mee dat een ticket pas definitief is nadat u van Voetbalticketsonline.nl een bevestiging heeft gehad. Hierdoor adviseren wij u niet eerder een vlucht of hotel/appartement te boeken alvorens de zitplaatsen in het stadion daadwerkelijk gereserveerd zijn. Wanneer de zitplaatsen gereserveerd zijn ontvangt u een e-mail met de bevestiging. Indien u toch een hotel/appartement of vlucht geboekt heeft zonder dat de zitplaatsen zijn bevestigd door Voetbalticketsonline. Is Voetbalticketsonline op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kosten die hierbij gemaakt worden.

7. Boekingsprocedure
Ticket reserveren.
In de boekingsmodule specificeert u uw ticket, en vult u uw gegevens in. Hierbij wordt u aan niets gebonden. Indien u heeft betaald zijn de tickets definitief. U ontvangt een bevestiging.
Voetbalticketsonline.nl behoudt zich het recht om te besluiten de tickets ontvangst van de betaling niet uit te voeren als wij de tickets niet kunnen reserveren. Het betaalde bedrag wordt dan uiteraard teruggestort op uw bankrekening. De termijn hiervan is maximaal 30 dagen.

Betalen
In alle gevallen betaalt u de volledige geldsom van te voren. De betaling van de tickets vooraf dient als bevestiging tot afname van de tickets van uw zijde. De betaling gaat via overboeking. Het door u verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt op Rabobank rekening nummer 1226.398.04. Bij de betaling zal de naam van de hoofdboeker en het factuurnummer moeten worden weergegeven.

Bij het niet voldoen aan deze betalingsvoorwaarden wordt de boeking (uiteraard nadat u daar per e-mail of telefoon van op de hoogte bent gebracht en de daarin gemaakte afspraak niet nakomt) direct geannuleerd en worden de eventuele kosten op u verhaald. Wanneer een van de onderdelen van de boeking niet door Voetbalticketsonline.nl gereserveerd kan worden zal het betaalde bedrag geheel terug betaald worden. Hiervoor zullen geen administratiekosten in rekening worden gebracht. De betaling dient vervolgens uiterlijk binnen 30 dagen te zijn gerestitueerd door Voetbalticketsonline.nl.

Levering
Uiterlijk 5 dagen na de boeking ontvangt u de bevestiging per mail. Hierin worden de gegevens van u en de bestelling weergegeven, na het ontvangen van de betaling worden de tickets besteld. De tickets uiterlijk 1 week (7 dagen) voor aanvang van de wedstrijd aangetekend naar u verzonden.

Annuleren
8. Het annuleren van een ticket na betaling is niet mogelijk bij Voetbalticketsonline.nl. De wedstrijdkaartjes zijn bij de club  non refundable (niet te annuleren).

9. U dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum + tijdstip begint zoals aangegeven door Voetbalticketsonline.nl. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient u te melden aan Voetbalticketsonline.nl. Voetbalticketsonline.nl is niet verantwoordelijk voor het, op welke wijze dan ook, niet kunnen bijwonen of doorgaan van de geboekte wedstrijd.  Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk en op tijd te komen bij de wedstrijd. Indien u niet kunt de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan u zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan u niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal Voetbalticketsonline.nl u zoveel mogelijk behulpzaam zijn maar is niet verantwoordelijk voor de kosten. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Informatie hierover zult u zelf bij de aangewezen autoriteiten moeten inwinnen. Voetbalticketsonline.nl is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien u niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

10. Toepasselijk recht: Op de overeenkomst is het Nederlands recht van Toepassing.

11. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [info@Voetbalticketsonline.nl]. Uiterlijk binnen 5 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

12. Het kan voorkomen dat Voetbalticketsonline voor sommige wedstrijden een borgsom vraagt voor het verstrekken van een clubkaart. De clubkaart dient aangetekend teruggestuurd te worden, wanneer de clubkaart is ontvangen door Voetbalticketsonline wordt borgsom uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van clubkaart teruggestort op de rekening van de hoofdboeker.

Onze leveringen en diensten geschieden op basis van onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Apeldoorn, onder nummer 58161511. BTW nummer NL216937486B01